Oferta dla Klienta Indywidualnego


  • udzielamy porad i konsultacji w oparciu o obowiązujący stan prawny (wskazujemy uprawnienia lub obowiązki, sposób rozwiązania problemu prawnego, przedstawiamy ocenę sytuacji prawnej wynikającą z zawartych umów),
  • opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy (m. in. nabycia nieruchomości, umowy zabezpieczające, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, deweloperskie, o roboty budowlane),
  • sporządzamy opinie prawne,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniu administracyjnym,
  • redagujemy pisma i skargi w związku z działalnością organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • cena usługi zależy od zakresu, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy, terminu wykonania oraz wartości przedmiotu sprawy,
Kancelaria prawna Wrocław

Wykaz podmiotów instytucjonalnych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla Klienta indywidualnego


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Oferta dla podmiotów gospodarczych


Więcej
Kancelaria prawna Wrocław

Specjalizacje


Więcej

Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej prowadzonej sprawy.